FÂTİHA SÛRESİ: KUR’AN’IN MUKADDİMESİ

96 Defa Okundu. 08.01.2021 tarihli Cuma Hutbesi FÂTİHA SÛRESİ: KUR’AN’IN MUKADDİMESİ Muhterem Müslümanlar! Bir gün Resûl-i Ekrem (s.a.s) sahâbe-i kirâmdan Ebû Saîd b. Muallâ’ya, “Mescitten çıkmadan önce sana Kur’an-ı Kerim’deki en büyük sûreyi bildireceğim.” demişti. Namazın ardından ona şöyle buyurdu: “Bu sûre, yedi ayetten oluşan, namazlarda tekrar tekrar okunan Fâtiha sûresidir.” Aziz Müminler! Fâtiha sûresi, […]

Continue Reading