TİCARET HAYATINDA HELAL HARAM BİLİNCİ

146 Defa Okundu. 17.09.2021 tarihli Cuma Hutbesi TİCARET HAYATINDA HELAL HARAM BİLİNCİ Muhterem Müslümanlar! Allah Resûlü (s.a.s)’in âdetiydi. Medine pazarına gider, oradaki insanlarla hasbihal eder ve pazarın durumunu kontrol ederdi. Yine böyle bir gün pazar yerinde dolaşırken bir buğday satıcısına rastladı. Buğday yığınını eliyle yokladı. Üstü kuru olan buğdayın altı ıslaktı. Sebebi sorulduğunda satıcı, buğdayların yağmurdan […]

Continue Reading