EHLİ SÜNNET

A.BORAN İLE BAŞ BAŞA
235 Defa Okundu

.

Hazreti Muhammed Peygamberimizi ve Sahabeyi örnek kabul eden müslüman topluluğuna “Ehli Sünnet”denir. Manevi alanda izlenen yolu benimseyenler , dinimizi tanıtmak ve yaymakla belirlenen , dinimizin konusunda ki  yolu benimseyenler Ehli Sünnet topluluğudur.
Manevi alanlarda izlenen ve benimsenenler dinin özünü tanıtmak , diri diri toprağa gömülen kız evlatlarının toplumda yaşayabilme yani var olma haklarını sağlayan Hz. Muhammed a.s. yardımcı olma görevini yapanlara Sahabi denilmiştir.
Cemaat kavramı , inananların ve kutsal davanın hizmet konumundaki topluluğun ifadesidir. Günümüzde dine zarar verenlerin hizmet etme anlayışını yanlış uygulayanlara “tarikatçı” denilir ki hatalı ifadeler doğurdukları günümüzde , gerçek anlamdan izlenmesi gereken yol anlamında yapıldığı ifade edilse de onarılamaz ayrılıklara sebebiyet verdiği de zaman zaman hissedilerek belirlenmiştir.
Cenab-ı Allah , Cennete giden yolu tartışılmaz Anayasamız , Kutsal rehberimiz Kuran-ı Kerim de çok net ifade edilmiştir.
İlk zamanlarda hadislerde “EHLİ SÜNNET – SÜNNİ” denilmekte olan , Ali – İmran Suresinin (3/106) açıklamasında doğru inancı benimseyenler anlamında selefiyle , eşariyye ve matüridiyye gruplarının birleştirilmesiyle meydana geldiği anlamında adlandırılan “Ehli Sünnet” denildiği ifade edilirken , Cemaat – hak – iman ve isbat kelimelerinin eklenmesiyle değişik isimlerle anıldığı da ifade edildiği kaynaklara rastlanmaktadır.
Kuran*ı Kerimi ve Sünnetleri kabul eden ana meshep olduğu ifade edilmektedir. Günümüzde değişik değişik ifadelerle kurulan cemaatler hizmet ettikleri ifadeleriyle hatalı tanımlar ve uygulamaları olduğunu Türk – İslam alemi müşahede etmiş ve hatalı bazı yaşananlara sebebiyet verilmiştir.
Oysa en güzel , en doğru ifadeler yüce kitabımız İslam anayasası KURAN-I KERİM  de en doğru şekilde ifade edilmektedir ki Cenab-ı Allah’a giden tek yol vardır. O’ da KURAN’dır.
Cenab-ı Allah’ın inayetiyle Türk İslam aleminin yapmış oldukları ibadetlerimizin ve dualarımızın kabul edilmesi dualarımızla , sağlık ve mutlulukla bayrama erişebilmemizin nasip olmasını dilerim. ( Mübarek Ramazan-ı şerif ayı sebebiyle bu yazıyı yazmış bulunmaktayım)
Ahmet BORAN
HEY ARKADAŞ

Cehennem dediğin dal odun yoktur
Herkes ateşini kendi götürür
Gıybet etmek riya günah artırır
Müminin de değerinin düşürür

Hey arkadaş çok boşboğazlık etme
Hiç yalan atma ukalalık etme
Sözü dinlenilen iyi insan ol
Kendi dilinle de ateşe gitme

Kem gözle dosta düşmana bakma 
Kul hakkı yiyerek de ah alma
Bütün azalar şahitlik edecek 
Her şeyin bir hesabı var unutma

Ak yalan dünyaya boş yere kanma
Dünya fani Cennet baki aldanma
Ana baba duası çok makbuldür
Cennet yerine cehenneme dalma

Hulusi AK