LİDERLİK ÜZERİNE…

HERŞEYE RAĞMEN
292 Defa Okundu
.
Liderlik Üzerine…
“Bu Günkü Yazımda LİDER KİMDİR?…LİDERLİK NEDİR… ve LİDERİN OLMAZSA , OLMAZ VASIFLARI NELERDİR… gibi güncel bir o kadarda Özel ve Özgül(Spesifik)bir tanım olmakla birlikte ; Liderlik kelimesi , dünya literatürüne 14. yüzyılda girmiş olmasına rağmen son iki yüzyıldır sıklıkla kullanılmaktadır.
LİDER:Bulunduğu Gruba,Topluma Işık tutan değil , bilakis IŞIK Yakan,Yönlendiren ve Asla Kopya Çekmeyen , Önderlik ve Öncülük Yapabilen , Hırçın Dalgalarla Boğuşurken Kumsalda İZ BIRAKABİLEN İnsandır… “Günümüzde ise LİDERLİK Kavramı çoğu kez yanlış anlaşılıp , yanlış yorumlanmaktadır.
LİDERİN En Büyük iki Özelliği ise VİZYON ve MİSYON sahibi Olmasıdır.
YÖNETİCİ ise SİSTEM Adamıdır oda ok iyi bilir’ki Üstündeki Koltuğunda Rahat Oturduğu sürece RAHATTIR , zira aksi bir durum söz konusu olduğunda ise ne KOLTUK KALIR nede MAKAM , İDARECİ ise çok daha değişik bir Format ile  karşımıza çıkar’ki , Çıkarlarına Dokunmadınız sürece asla problem çıkmaz , asla insiyatif kullanamaz , görevi ise hep bir üstündekinin ALİİ Çıkarlarını gözetip , koruyup , korumaktır.
Kendi Çıkar ve Menfaatleri genel düşüncenin içinde çok iyi saklar(kamufle)eder ta’ki kendi menfaat çıkarları bitene kadar…
Zira hep Soyu kavramlar üzerinden yürür en çok ve sık kullandığı kelime ise BAKARIZ cümledir , Asla NET DEĞİLDİR/FULUĞDUR ve bir o kadarda ÖZ GÜVENİ GELİŞMEMİŞ/KORKAKTIR ancak kalabalık ortamlar da CESUR bir görüntü Çizmeye Çalışır’ki kabalık dağıldığında ise her şey YEKNESAN (yok)olur…
Buradan’da Görülüyor’ki LİDERLİK şayet Mayasında(RUHUNDA-GENLERİNDE) yok ise asla zaman içerisinde sonradan değişik(Öğreti ve Uygulamalar)ile kazanılacak bir (vasıf-yeti-olgu-davranış biçimi) asla değildir….
Çünkü LİDER VE LİDERLİK hiç bir kalıba sığmayan , kendi kalıp ve sınırlarını kendi belirleyen çok güçlü öngörüye(sezgi yeteneğine) sahip olan , kimseye boyun eğmeyen , öz güveni tavan , bir o kadarda istişareye açık olan ender meziyetlere sahip , yüz yılda bir ender ortaya çıkan insanların özellikleridir.
Tek LİDER Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK…..
Saygılarımla…

İbrahim DANACI
30.04.2019