İLAN

DUYURULAR GENEL İLANLAR YAŞAM
725 Defa Okundu

 

İLANLAR

 

1.İLAN

 

TERZİALAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

1-)  Belediyemize ait  Çakmakçayır Mahallesi , Hafız Eyüp Caddesi No : 4 'te bulunan 2 nolu işyeri 12 ay süre ile kiralanmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince , açık arttırma usulü kiralama ihalesine çıkarılmıştır.

 

2-) Adı geçen taşınmazın ,Kiralama ihalesi 10.08.2017 Perşembe günü , saat 14:15 'te Belediyemiz hizmet binasında encümen huzurunda yapılacaktır.

 

3-) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince ihaleye çıkarılan taşınmazın ;

ADRES : Çakmakçayır Mah.  Hafız Eyüp Cad. No :4 

CİNSİ : İşyeri ( 2 nolu Lokanta ) 

ADA / PARSEL : 1654

SÜRESİ : 12  ay

MUH. BEDEL : 2.040.00  TL. ( 12 aylık toplam )

GEÇİCİ TEMİNAT : 61.20   TL.

 

4-) Adı geçen taşınmazın Kira Bedeli 12 ( oniki ) aya bölünerek tahsil edilecektir. 3 aylık kira bedeli peşin alınacaktır.

 

5-) Açık arttırma usulü kiralama ihalesine 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 6 maddesinde yazılı olanlar  doğrudan veya dolaylı yollardan ihaleye katılamazlar.

 

6-) Kiralama ihalesine ait ihale şartları her gün mesai saatleri içinde , Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir. Şartname bedeli ( KDV hariç ) 50.00 TL. ( elli türk lirası) dır.

 

7-) Kiralama ihalesine katılmak isteyenlerin geçici teminat makbuzları ile birlikte belirtilen gün ve saatte , Belediye encümenihuzurunda hazır bulunmaları ilan olunur. 

 

_______________________________________________________________

 

2.İLAN

 

TERZİALAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

1-) Belediyemize ait Çakmakçayır Mah. Terzialan Köyiçi mevkiinde bulunan 2 adet işyeri 2886 sayılı devlet ihale kanunun 45. maddsi gereğince açık arttırma usulü  satış ihalesine çıkarılmıştır.

 

2-) Adı geçen işyerlerinin satış ihalesi 10.08.2017 Perşembe günü saat 14:00 te , Belediyemiz hizmet binasında encümen huzurunda yapılacaktır.

 

3-) 288 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince ihaleye çıkarılan taşınmazlar ;

ADRES : Terzialan Köyiçi mevkii 

CİNSİ : İşyeri

PAFTA : 12

ADA / PARSEL : 1693

YÜZÖLÇÜMÜ : 15,30  m²

BAĞ. BÖL. : ZEMİN NO:1

MUH. BEDEL: 20.000.00  TL.

GEÇİCİ TEMİNAT : 600.00  TL.

 

________________________________

 

3.İLAN

TERZİALAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

ADRES : Terzialan Köyiçi mevkii

CİNSİ : İŞYERİ

PAFTA : 12

ADA / PARSEL : 1693

YÜZÖLÇÜMÜ : 116,70 m²

BAĞ. BÖL : ZEMİN NO : 2

MUH. BEDEL : 152.000.00  TL.

GEÇİCİ TEMİNAT : 4.560.00  TL.

 

4-) Adı geçen taşınmazların satış bedeli 10 iş günü içinde tahsil edilecektir. Satış bedeli tahsil edildikten sonra tapu devir işlemi yapılır.

 

5-)  Açık arttırma usulü kiralama ihalesine 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 6 maddesinde yazılı olanlar  doğrudan veya dolaylı yollardan ihaleye katılamazlar.

 

6-) Satış ihalesine ait ihale şartları her gün mesai saatleri içinde belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir. Şartname bedeli (KDV. hariç) 500.00  TL. dir.

 

7-) Satış ihalesine katılmak isteyenlerin geçici teminat makbuzları ile birlikte belirtilen gün ve saatte Belediye Encümeni huzurunda hazır bulunmaları ilan olunur.

 

İLANEN DUYURULUR

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir