İLAN

DUYURULAR GENEL YAŞAM
31 Defa Okundu

 

İLAN

 

TERZİALAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN :

 

1-)  Belediyemize ait , Çakmakçayır Mahallesi , Hafız Eyüp Cad. No:4'te bulunan , 2 nolu işyeri , 12 ay süre ile kiralanmak üzere , 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince , açık arttırma usulü kiralama ihalesine çıkarılmıştır.

 

2-)  Adı geçen taşınmazın kiralama ihalesi 26/10/2017 Perşembe günü saat 14:00'te Belediyemiz hizmet binasında , encümen huzurunda yapılacaktır.

 

3-)  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince , ihaleye çıkarılan taşınmazın ;

 

ADRES: Çakmakçayır Mah.  Hafız Eyüp Cad. No:4 

CİNSİ : İşyeri (2 nolu – Lokanta)

ADA-PARSEL : -/1654

SÜRESİ. 12 ay

MUH.BEDEL : 2.040.00 tl. (12 aylık toplam)

GEÇİCİ TEMİNAT : 61.20  tl.

 

4-)  Adı geçen taşınmazın kira bedeli 12 (oniki) aya bölünerek tahsil edilecektir. 3 aylık kira bedeli peşin alınacaktır.

 

5-) Açık arttırma usulü kiralama ihalesine 2886 sayılı devlet ihale kanununun 6.maddesinde yazılı olanlar , doğrudan veya dolaylı yollardan ihaleye katılamazlar.

 

6-) Kiralama ihalesine ait ihale şartları , her gün mesai saatleri içinde , belediyemiz yazı işleri müdürlüğünde görülebilir. Şartname bedeli (kdv. hariç ) 100.00  tl. (yüz türk lirası) dır.

 

7-) Kiralama ihalesine katılmak isteyenlerin , geçici teminat makbuzları ile birlikte belirtilen gün ve saatte , belediye encümeni huzurunda hazır bulunmaları İLAN OLUNUR.

 

 

Gürhan BAŞTAN

Yazı İşleri Müdür V.

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir