MADDİ VE MANEVİ ARINMA: TEMİZLİK

CUMA HUTBESİ
28 Defa Okundu

.

19.10.2018 tarihli hutbe

 

MADDİ VE MANEVİ TEMİZLİK

 

Muhterem Müslümanlar!
Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de, mümini maddeten ve
manen temizleyen abdest, gusül ve teyemmümü
emrettikten sonra şöyle buyurmuştur: “Allah size
herhangi bir güçlük çıkarmak istemez, fakat O sizi
tertemiz kılmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak
ister ki şükredesiniz.”

Okuduğum hadis-i şerifte Peygamberimiz Hazreti
Muhammed Mustafa (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Allah her
türlü noksanlıktan, kusurdan münezzehtir,
davranışlarında, sözlerinde nezih olan kullarını sever;
temizdir, temiz kullarını sever.”

 

Aziz Müminler!
Temizlik; maddi ve manevi anlamda kirden arınmak,
pak ve nezih hale gelmektir. Rabbimizin bizlere emanet
olarak verdiği bedeni, iman ile huzura kavuşmuş kalbi
duru tutmaktır. Temizlik hem sağlıklı bir hayatın kaynağı
hem de mümini kötülükten alıkoyan namaz gibi kıymetli
bir ibadetin ön şartıdır.

 

Kıymetli Müslümanlar!
İslam; maddi ve manevi her türlü temizliğe teşvik
eden bir fıtrat ve hayat dinidir. Kâinat daimi bir yenilenme
ve arınma içindedir. Yeryüzündeki bütün canlılar, fıtratları
gereği temiz olmaya çalışır. Ancak temizlik hususunda,
eşref-i mahlûkat olan insanoğlunun bütün canlılar içinde
ayrı bir yeri ve sorumluluğu vardır. Nitekim doğayı
kirleten de, temiz tutacak olan da odur.

 

Değerli Müminler!
Temizlik bir yönüyle maddi kirlerden arınmadır.
Vücudumuzun sıhhati, iç âlemimizin huzuru temizlikte
saklıdır. İnsan olmanın onuruna yakışan vücut temizliği,
ağız ve diş bakımı maddi temizliğin başında yer alır.
Sevgili Peygamberimiz de ümmetine zor gelmeyeceğini
bilse her namaz vaktinde misvakla ağız temizliğini
emredecek kadar bu konuyu önemsemiştir.

 

Kıymetli Müslümanlar!
Peygamberimiz (s.a.s), Hira mağarasında geçirdiği
inziva döneminden sonra vahiy alarak risâletle
görevlendirildiği zaman “Elbiseni tertemiz tut. Her
türlü pislikten uzak dur”
emrini almıştır. Önemli olan
elbiselerin eski olması değil kirli olmamasıdır. Camilere
kirli elbise ve çoraplarla gelmek, nahoş kokularla
kardeşlerimize rahatsızlık vermek doğru bir davranışdeğildir. Mümin, hangi ortamda bulunursa bulunsun
temizliğin, zarafetin ve ferahlığın timsali olmalıdır. Allah
Resûlü, üzerinde kirli elbiseler bulunan bir adama
rastlayınca, “Bu adam elbisesini yıkayacak bir şey
bulamamış mı?”
diye buyurmuştur.
Beden ve elbise temizliğinin yanı sıra çevre
temizliğine dikkat etmek, müminlere namazgâh kılınan
yeryüzünün tamamını temiz tutmak dini ve insani bir
görevdir. Tabiatta yüzyıllarca kalan ve zehir saçan plastik
ve benzeri atıkları rastgele savurmak yerine geri dönüşüm
kutularına atmak, çevre ahlakına uygun davranmak
gelecek nesillerimize karşı sorumluluktur.

 

Muhterem Müminler!
Temizlik aynı zamanda insanın manevi kirlerden
kurtulması anlamı taşır. Bu yönüyle temizlik, müminin
İslâm’la aydınlanan kalbini karanlıktan, kirden, pastan
uzak tutmasıdır. Gönlünü kibir, riya, haset, yalan, cimrilik
gibi hastalıklardan arındırması; tevazu, dürüstlük,
cömertlik, merhamet, edep gibi güzel hasletlerle
donatmasıdır. Ruhunun aynası, kalbinin tercümanı olan
dilini kaba ve yüz kızartıcı sözlerden, terbiye dışı
konuşmalardan, yalan ve iftiralardan beri kılmasıdır. Göz, kulak, el, ayak gibi azalarını kötülüklerden ve haramlardan korumasıdır. Her işinde helal olana yönelmesidir. Hata ve yanlışlarından tövbe ederek günah yükünden kurtulmasıdır. Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır: “Tövbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, dünyada yolcu gibi yaşayanlar, rükûa varanlar, secde edenler, iyiliği teşvik edip kötülükten alıkoyanlar, Allah’ın sınırlarını gözetenler; işte o müminleri müjdele!”

 

Aziz Müminler!
İmanımızın gereği temiz ve nezih olmaktır. Dinimizin
emri olan maddi ve manevi temizlik kaidelerine dikkat
edelim. Ne vücudumuzu bakımsız bırakıp dağınık olalım,
ne de bakımlı olmak adına aşırılıklara meyledelim. Dünya
ve ahiret saadetini uman müminler olarak temizliğin ve
güzel ahlakın örneği olalım. Etrafımıza dış görünüşümüzle
umut; söz ve davranışlarımızla huzur ve güven verelim.
Temizliğimiz imanımızın delili olsun. İçimiz dışımız,
etrafımız tertemiz olsun.

 

Kıymetli Müslümanlar!
Diyanet İşleri Başkanlığımız, aziz milletimizin
desteğiyle yurtiçinde ve yurtdışında nice camiler inşa
etmektedir. Âl-i cenap milletimizin dün olduğu gibi bugün
de camilerin yapımına katkı sağlayacağına olan inancımız
tamdır. Yüce Rabbimizden niyazımız tertemiz bir bedenle,
dupduru bir gönülle yaşam sürmek, camisiz ve ezansız
kalmamaktır.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir